Fase 3. Bloc 1. Planifiquem i dissenyem l’experimentació Objectius
Aquest bloc té com a objectiu/s:

  • Formular una pregunta de recerca que fixarà l’objectiu concret de l’experimentació a l’aula.
  • Conèixer eines senzilles per recollir dades durant i després de l’experimentació.
  • Aprendre a analitzar les dades recollides.


Activitats

  • Activitat 1: Què vull indagar?
  • Activitat 2: Com ho faré?
  • Activitat 3: Definim què faremORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Bloc 1: Orientacions per a la coordinació
En aquest bloc es tracta de planificar i donar forma a l’experimentació que es durà a terme en el bloc 2 d’aquesta fase. Aprendrem a formular preguntes de recerca per tal de delimitar bé l’objectiu de l’experimentació, coneixerem eines que serveixen per recollir dades de l’experimentació i aprendrem a analitzar les dades recollides amb procediments ben senzills que ens ajudaran a fer visibles els resultats de l’experimentació i extreure les conclusions en l’últim bloc de la fase 3 d’aquesta FIC.