Fase 2: Fase de planificació: Planificació de les propostes per experimentar. Què fem en relació amb el currículum? Com ho fem?

Durada orientativa de la fase: 10-12 hores

Objectius

 • Iniciar una reflexió sobre la pràctica docent en relació a l’expressió i la interacció oral.
 • Analitzar com es concreten els objectius curriculars d’aquesta destresa a l’aula.
 • Relacionar les actuacions d’alumnes de cada nivell amb els objectius del currículum a les EOI per tal d’identificar-ne els aspectes a millorar.
 • Elaborar criteris per identificar i/o crear tasques per a la millora de l’ensenyament-aprenentatge d’aquesta destresa.

Activitats

 • Activitat 1: Pas del currículum a l’aula. Primeres reflexions.
 • Activitat 2: Visionat i anàlisi d’actuacions.
 • Activitat 3: Intercanvi de propostes didàctiques.
 • Activitat 4: Lectura i comentari d’articles.

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Fase 2: Orientacions per a la coordinació

Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

 • Debatre sobre actuacions orals d’alumnes pel que fa a la seva adequació al currículum.
 • Adonar-se de l’adequació de les tasques proposades als nivells concrets, objectius específics, etc.
 • Identificar els trets que descriuen una bona proposta didàctica.
 • Llegir articles de didàctica o recerca en didàctica i aprendre a extreure’n informació important de cara a plantejar canvis en la docència.

En aquesta fase de planificació es visionaran i analitzaran actuacions d’alumnes gravades a l’aulaprèviament, es compartiran tasques on la part d’expressió i interacció oral tingui un pes específic. Al final de la fase es proposaran lectures de diferents publicacions que donin peu a replantejar-se aspectes de la docència de l’expressió i interacció oral que puguin ser objecte d’estudi/d’indagació en la propera fase.