Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa de la fase: 20 hores

Aquesta fase es desenvoluparà en tres blocs. A cadascun d’ells es treballaran diferents aspectes relacionats amb la resolució de problemes.

Blocs

  • Bloc 1: Continguts i problemes
  • Bloc 2: Exploracions i investigacions
  • Bloc 3: Estratègies de resolució de problemes, estratègies per educar la resolució de problemes