Exploracions i investigacionsSituem-nos!

En el bloc anterior hem mirat el paper dels continguts en la resolució de problemes amb una atenció especial als continguts especials anomenats processos. Ens hem centrat, però, en dos tipus d’activitats esmentades a la fase de planificació: els exercicis i els problemes d’aplicació.

Què ens proposem en aquest bloc?

Familiaritzar-nos amb els tipus d’activitats que hem qualificat com exploracions i investigacions. També volem fer incís en com la resolució de problemes ens pot ajudar a fomentar un treball que tingui més en compte totes les competències matemàtiques.

Com ho farem?

Primer, tornarem a practicar “com a alumnes” aquest tipus de problemes.

A continuació, farem dues activitats de reflexió: una en la qual relacionarem les competències específiques relatives a la resolució de problemes amb la resta de competències matemàtiques, i una altra on reflexionarem sobre quin ha de ser el nostre paper a l’aula quan treballem en un ambient de resolució de problemes.

Finalment, experimentarem a l’aula una activitat d’aquest tipus, de cara a prendre acords sobre la seva incorporació a l’aula.

Activitats

  • Activitat 1: Explorem, investiguem
  • Activitat 2. La resolució de problemes, un viver on fer créixer competències
  • Activitat 3. El paper del mestre o de la mestra en la resolució de problemes
  • Activitat 4. Explorem i investiguem a l’aula
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓLes exploracions i les investigacions no solen tenir molta presència a l’aula de matemàtiques. Aquest bloc té com a objectiu conèixer alguns exemples i reflexionar sobre la necessitat de treballar-les a les nostres classes, ja que donen la possibilitat de conjugar molts continguts i, sobretot, ens permeten treballar d’una forma que tingui més en compte el conjunt de competències matemàtiques.