Informació de la fase de construcció i experimentació

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Aquesta fase representa el nucli del treball de l'itinerari. En els blocs que la componen (cadascun dels quals ja té les seves pròpies orientacions per a la coordinació) s'aprofundeix en el tractament de la geometria a l'ESO, s'experimenten propostes concretes a classe (es dissenyen, es porten a l'aula i es valoren) i s'assoleixen uns acords inicials per impulsar canvis metodològics que es consolidin en el temps.