Geometria amb GeoGebra


Situem-nos!

En els blocs anteriors hem anat centrant la nostra atenció en els processos i la seva presència en la resolució de problemes, en alguns aspectes metodològics, en els contextos i en l’ús de material manipulable, com un tipus de recurs que sembla que hauria de tenir un protagonisme especial en l’ensenyament de la geometria.


Què ens proposem en aquest bloc?

Analitzar les possibilitats de l’ús d’un programa de geometria dinàmica com el GeoGebra en l’ensenyament de la geometria. A partir d’aquestes reflexions intentarem prendre decisions sobre la incorporació d’aquest recurs (o d’altres recursos TIC semblants) a la gestió docent per tal d’afavorir l’aprenentatge dels blocs d’espai i forma i de mesura del currículum.


Com ho farem?

En primer lloc farem una aproximació general a allò que el GeoGebra pot aportar a l’ensenyament de la geometria. Després ens endinsarem una mica en el seu funcionament i explorarem reculls de recursos construïts amb GeoGebra als quals podem accedir a través de la xarxa. Finalment portarem a l’aula alguna activitat amb GeoGebra i analitzarem com ha funcionat. S’acabarà procurant construir uns acords per incorporar el treball amb programes de geometria dinàmica a les classes de geometria.Activitats

  • Activitat 1: Què ens poden aportar les TIC?
  • Activitat 2: Com funciona el GeoGebra?
  • Activitat 3: Explorem recursos!
  • Activitat 4: Portem el GeoGebra a classe!
  • Activitat 5: Valorem-ho!

ORIENTACIONS