Activitat 3. Explorem recursos!


Activitat individual.Activitat en gran grup.Explorar i seleccionar recursos en GeoGebra per emprar a les classes dels blocs d’espai i forma i de mesura.


 Descripció

Inicialment podem fer construccions amb GeoGebra més o menys elaborades per utilitzar en les nostres classes de geometria. De mica en mica anirem construint una bona col·lecció de treballs que ens pot ser útil. També podem emprar construccions elaborades per altres persones, que posen al nostre abast a través de la xarxa. Hi ha materials realment molt interessants que ens poden resultar molt útils.

Aquesta activitat es proposa presentar-vos, a través del material de formació Recursos entorn al GeoGebra, alguns webs on trobareu informació sobre GeoGebra i, sobretot, construccions que us podreu descarregar per emprar a classe.

Document d'entrada

Document d'entrada

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Per realitzar l’activitat l’equip de formació es pot repartir els diferents llocs web que apareixen al document que acompanya l’activitat (com a molt dos per persona), triar una activitat de cadascun i fer una posada en comú al final.

Donat que els webs proposats són profunds, en el sentit que tenen un ampli ventall de propostes, s’hauria de limitar el temps d’exploració si es fa en el temps de reunió conjunta. Potser mitja hora serà suficient. Es tracta només de fer una mirada superficial, una presa de contacte. En el futur es poden mirar amb més atenció. Tampoc no cal cobrir tots els webs proposats. Es pot centrar l’activitat en els que es considerin més importants (per la quantitat o qualitat de materials, per la proximitat de les propostes, per la novetat que poden suposar en contrast amb altres que poden ser conegudes per l’equip (com si, per exemple, ja es treballa habitualment amb applets o amb GeoGebra), etc.).