Activitat 2. Com funciona el GeoGebra?


Activitat individual.Activitat en petit grup.Activitat en gran grup.Conèixer els aspectes bàsics del funcionament del GeoGebra.


 Descripció

Aquesta activitat ens ajudarà a familiaritzar-nos amb algunes de les possibilitats que ens ofereix el GeoGebra. Ho farem seguint els passos de resolució d’un problema concret tal com es descriuen en el material de formació Introducció al GeoGebra.

Aquest document parteix del plantejament d’uns problemes i va suggerint un camí per explorar-los i resoldre’ls. Al llarg del procés es van presentant diferents aspectes del GeoGebra que, en conjunt, representen ja una primera aproximació a l’eina.

Aquesta activitat també es pot proposar a alumnat de diferents nivells i en diferents formats, en funció dels coneixements previs, els objectius i el temps de què disposem.

En aquesta línia, per finalitzar l’activitat, ens podem plantejar, tot el grup conjuntament, una pregunta per pensar-hi una mica: ¿Com implementaríem aquesta activitat a l’aula si la utilitzéssim amb cadascuna de les opcions que ens proposa Mark Dawes, sempre intentant que l’alumnat tingui el màxim protagonisme possible?

Recordem el que es deia en el material de formació de l’activitat anterior: en funció dels objectius de les activitats que es proposen el GeoGebra es pot emprar a l’aula de tres maneres:

  • Com a suport a una demostració del professor/a.
  • Perquè l’alumnat actuï amb fitxers creats pel professorat.
  • Perquè l’alumnat faci les seves pròpies construccions.

Document d'entrada

Document d'entrada

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Aquesta activitat requereix treballar amb ordinadors de manera individual o per parelles. El nucli de l’activitat és anar familiaritzant-se amb les possibilitats del GeoGebra tot seguint els passos d’exploració i resolució d’uns problemes tal com es presenta en el document Introducció al GeoGebra.

També és important l’última part conjunta, en què es proposa un exercici d’imaginar la possible transferència a l’aula valorant les tres possibilitats d’actuació que planteja el professor Mark Dawes. Malgrat que en l’activitat es recorden, cal tenir present que varen ser detallats en el Material de Formació 6 de l’activitat anterior.

Aquesta reflexió final permet arrodonir l’activitat des d’un punt de vista didàctic.