Activitat 1. Què ens poden aportar les TIC?


Activitat individual.Activitat en gran grup.Reflexionar sobre l’aportació que pot fer l’ús de programes de geometria dinàmica i, en concret, del GeoGebra en les classes de geometria.


 Descripció

De manera individual farem una lectura del material de formació Presentació del GeoGebra. En aquest document es fa referència a la conferència que el professor Mark Dawes de la Universitat de Cambridge va pronunciar en les IV Jornades de l’Associació Catalana de GeoGebra: GeoGebra – L’eina del professorat de matemàtiques (febrer de 2012). El material de formació Conferència professor Mark Dawes conté la presentació que va emprar en aquesta conferència, així com els enllaços a les construccions en GeoGebra que va mostrar.

Amb el grup complet veurem el vídeo GeoGebra sí, però com?, que és l’enregistrament de la ponència que va presentar el professor de secundària Pep Bujosa en la Jornada de presentació de materials, eines i experiències docents de matemàtiques de 1r d'ESO en l'àmbit del projecte eduCAT1x1, (Cornellà de Llobregat, 1-7-2010).

Aquest enregistrament es pot trobar al web del CREAMAT(http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/index.php/formacio-creamat/conferencies/765-jornada-de-materials-educat-1x1. Es pot accedir a aquest vídeo (que dura 26 minuts) a través de l'enllaç: http://video.xtec.cat:8080/ramgen/creamat/p_bujosa.rm

Seria interessant fer una reflexió conjunta sobre l’ús del GeoGebra atès el que consta en el currículum:

“Cal tenir en compte que les TIC faciliten la interacció de l’alumnat amb objectes matemàtics i les seves relacions, la construcció de figures geomètriques, ajuden a la resolució de problemes, a aprendre dels errors per mitjà d’una retroalimentació immediata i efectiva, a treballar amb càlculs i entorns que amb altres mitjans poden ser feixucs i complexos, i afavoreixen la presentació, la col·laboració i la comunicació de les experiències.”

Document d'entrada

Document d'entrada

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
En aquesta primera activitat s’intenta focalitzar l'atenció en la incorporació de programes de geometria dinàmica a les classes dels blocs d’espai i forma i de mesura. Aquesta aproximació es fa a través de la lectura d’un document de presentació del GeoGebra, el visionat d’un vídeo i una petita reflexió final conjunta.

El text del qual es proposa la lectura és curt però suggereix una visita al web de l’Associació Catalana de GeoGebra (http://acgeogebra.cat/). També recomana accedir a la documentació de la conferència que el professor Mark Dawes de la Universitat de Cambridge va pronunciar en les IV Jornades de l’Associació Catalana de GeoGebra: GeoGebra – L’eina del professorat de matemàtiques (febrer de 2012).

Aquestes veus expertes ens poden ajudar a fer una reflexió final sobre els avantatges de l’ús de programari de geometria dinàmica i en concret del GeoGebra. A partir d’aquesta reflexió, en les properes activitats, ens introduirem ja en l’ús d’aquesta eina.