Activitat 2. Anàlisi de diferents propostes de material manipulable en un exemple concret


Activitat en petit grup.Activitat en gran grup.Buscar i seleccionar material manipulable senzill que pugui anar bé per a una activitat concreta.


 Descripció Per entrar en contacte amb diferents materials realitzarem una activitat sobre seccions d’un cub i explorarem les possibilitats que ofereix cada material.

Els cubs necessaris per treballar els podem construir de diverses maneres:

  • amb cartolina a partir del desplegament del cub o a partir de quadrats i cinta adhesiva on dibuixarem les diferents seccions,
  • amb plàstic transparent i cinta adhesiva on es pot dibuixar amb un retolador de pissarra blanca,
  • amb escuradents i plastilina on podem representar les seccions amb un cordill o un fil de llana,
  • amb materials comercials,Cada membre del grup de formació triarà un o dos d’aquests materials (o d’altres) per fer un cub i així disposarem de cubs construïts de formes diferents.

Una vegada tenim els cubs fets, l’activitat que us proposem és que experimenteu sobre les diferents seccions del cub tallant-lo paral·lelament a la taula i posant-lo en diverses posicions:

  • recolzat sobre una cara,
  • dret sobre una aresta,
  • dret sobre un vèrtex. Seccions del cub

Disposeu del material de formació Seccions del cub amb aquesta mateixa imatge.

El treball d’exploració sobre les seccions en cadascun dels cubs s’ha de fer amb un doble objectiu: fer l’exploració matemàtica i la didàctica.

Si us ho estimeu més es pot treballar una pregunta diferent sobre seccions. Per exemple, buscar diferents seccions que tallin el cub just en dues parts iguals.

Com a part final de l’activitat emplenarem el full de treball Materials per experimentar les seccions del cub amb la llista d’aquests materials i tots els que puguem recopilar. La columna que s’encapçala amb “qui els construeix“ fa referència a si el material el pot fer l’alumnat o bé si el pot portar el professor/a, si és que se’n disposa en el departament de matemàtiques.Documents d'entrada

Document d'entrada

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació

En aquesta activitat només es pretén realitzar un primer contacte amb els materials manipulables. No es tracta, encara, de preparar una activitat per portar a classe, sinó d'indagar quins materials ens poden anar millor.

Cal planificar l’activitat amb temps per donar marge a la construcció dels cubs, per tant convé fer la primera part de l’activitat en una sessió i la continuació a l’altra.

En la imatge sobre seccions del cub es presenta el marc geomètric on fer l’activitat. La imatge també està reproduïda en el material de formació Seccions del cub, per si es vol utilitzar en algun moment futur a l’aula. S’observa que en els dibuixos hi ha l’altura del cub segons la seva posició. Es pot plantejar com calcular aquests valors que són 10, 10 arrel de 2 i 10 arrel de 3.

El full de treball Materials per experimentar les seccions del cub ajudarà a recollir les diverses aportacions dels membres del grup. Convé que siguin el màxim de variades i reconèixer la creativitat i l’originalitat.

En l’activitat següent de l'itinerari, entre d'altres possibilitats, es podrà optar per portar aquesta activitat a l’aula emprant el material que es cregui més adient de la llista que s’ha elaborat.