Activitat 1. Per calcular bé cal un “nombre fort”


Activitat en petit grup.Activitat en gran grup.


Veure en què ajuda tenir una bona construcció del nombre, un “nombre fort”, a un càlcul més comprensiu i, de manera més concreta, al control del resultat de les operacions.


 Descripció en operar amb nombres, per poc grans que siguin, gairebé sempre hi ha canvis o descomposicions en les unitats d’ordre.

  • Si se suma 8+9, en la construcció del resultat hi ha implicat el pas d’unitats a desenes.
  • Si es resta 12–8 cal desfer la desena en unitats per trobar el resultat.
  • La multiplicació exigeix també canvis d’unitats: cal tenir clar que si es multiplica 128x7 estem parlant de 7 vegades 100 més 7 vegades 20 més 7 vegades 8.
  • Per dividir cal fer el mateix raonament: 456 : 2 l’hem de veure com 400:2 + 50:2 + 6:2

El fet que els nombres canviïn de valor quan canvien de posició és una de les dificultats més grans del nostre sistema de numeració i cal treballar aquest aspecte, de manera molt intensa, per assegurar-ne el domini.

En el cas dels nombres decimals, sovint es reviuen aquestes dificultats i tornen a aparèixer confusions a l’hora de comprendre que a partir de deu centèsimes es té una dècima, i que deu dècimes són una unitat.

Aquest és un tema que s’hauria de fer present en iniciar qualsevol operació per assegurar que no s’està operant únicament amb xifres, sinó que cal tenir en compte el nombre; la quantitat global queda representada per les xifres que estan fent servir en calcular.

D’altra banda, per calcular cal comprendre el nombre com l’expressió d’una quantitat que es pot descompondre en altres:

  • de manera additiva, en unitats d’ordre o bé en sumes de dos o més sumands;

  • de manera factorial, per veure els divisors d’un nombre.

Us proposem que doneu una mirada al document Materials per treballar la numeració i us plantegeu qüestions com ara:

  • A la nostra classe, podem comptar que majoritàriament l’alumnat té un bon domini de la numeració?

  • Fem servir materials manipulatius i representacions dels nombres per ajudar a la comprensió?

  • Creiem que incorporar materials, com els indicats en el document o bé altres, pot ajudar?

Documents d'entradaDocument d'entrada


ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
En el guió per a la reflexió sobre el tema de la numeració es planteja si cal prendre decisions per complementar l’aprenentatge de la numeració.

En el cas que se’n prenguin i s’acordi com incorporar-los a l’aula caldrà que quedin enregistrats.

Els acords provisionals presos en els debats es recolliran al final de l’itinerari en un document únic.