Cap a on hem d'anar?


Situem-nos!

Una vegada acabada la fase de planificació, quan ja hem fet una mirada general sobre el càlcul (què pensem, què diu el currículum, com són les proves externes…), hem vist les característiques i els objectius de l’itinerari, i l’equip els ha adaptat tenint en compte la situació i expectatives pròpies, iniciem un altre bloc de treball.

Què ens proposem en aquest bloc?

En primer lloc volem contrastar el que s’ensenya sobre càlcul en l’àmbit escolar amb el que es fa servir en situacions de vida diària fora de l’escola.

Com ho farem?

Partirem de l’experiència personal de cadascú, com a mestre/a i ciutadà, per establir uns punts de referència de cap on hauríem de fer evolucionar l’ensenyament-aprenentatge del càlcul i farem un primer esbós de com replantejar-nos el que pot ser prioritari.

Activitats

  • Activitat 1: Quan i com fem servir el càlcul a la vida diària?
  • Activitat 2: Replantegem prioritats
ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc per a la coordinació

Aquest bloc vol fer present la distància que hi ha entre el que es fa a l’escola en el tema de càlcul i les necessitats que tenim tots plegats fora de l’escola en aquest tema, per tal de fer un primer replantejament de prioritats.

Les activitats proposades combinen les aportacions individuals i la discussió en grup buscant la implicació de tots i cada un dels membres del grup en l’anàlisi de la situació i la necessitat de trobar nous camins.

Les formes d’agrupació poden ser estratègiques en aquest sentit. Cada centre haurà de valorar les diferents propostes d’agrupació que es fan i triar la que cregui que pot dinamitzar millor el procés i contribuir a arribar a acords de centre.