Activitat 1. Quan i com fem servir el càlcul a la vida diària?


Activitat individual.Activitat en petit o gran grup.


Adonar-se que les necessitats diàries del càlcul no coincideixen ben bé amb el que s’està ensenyant a l’escola.


 Descripció Tots nosaltres, alhora que mestres, som “practicants” de càlcul en situacions quotidianes. Tenim, per tant, una vivència del que és útil en el dia a dia i som, per tant, uns testimonis privilegiats de la distància entre el que es fa a l’escola i fora d’ella. Us proposem, ara, que, oblidant per una estona la condició de mestres, pensem quines situacions, en la vida diària, ens demanen realitzar càlculs i com els fem.

De forma individual anoteu-ho al full de treball de manera espontània. Comenteu-ho a continuació en grup tot ponderant si els aspectes que hagin sortit els treballeu prou, poc o gens a l’escola. Mireu també si hi ha aspectes que treballem a l’escola i que no han tingut reflex a la vida diària.

Document d'entrada
ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Si es considera necessari es poden donar algunes idees per orientar el debat. Per exemple, pensar en quins moments de la vida quotidiana fem servir els algorismes, en quins anem a buscar la calculadora i quan calculem de cap. De què depèn (de la mida dels nombres, de la quantitat que hi intervenen, del grau d’exactitud que ens cal, de la necessitat o no d’una resposta ràpida, del grau de dificultat de l’algorisme, si hem de calcular amb decimals…). També podem pensar en quins tipus de càlcul ens trobem amb més freqüència, la tipologia de situacions que ens porten a calcular, etc.

Una altra opció és proposar que cada persona pensi en quina situació no escolar ha fet les dues últimes sumes, les dues últimes restes, multiplicacions, divisions… Si ho ha fet “de cap”, per escrit, amb calculadora… Si n'ha tingut prou amb un resultat aproximat o li ha calgut un resultat exacte…

En el moment de la posada en comú, estarà bé que algú anoti, en un full de treball comú, allò que sigui compartit pel grup.

A la part final de l’activitat demanem fer una reflexió sobre l’equilibri entre el que es treballa a les aules i el que es necessita bàsicament en el dia a dia. Aquesta reflexió ens serà útil alhora de replantejar-se prioritats sobre determinats aspectes del treball sobre càlcul.