Informació de la fase de construcció i experimentació

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació.
Temporització orientativa: 22 hores (12 de treball en l'equip de formació i 10 d'experimentació a l'aula)

Les orientacions per aquesta fase es fan de forma específica per a cada bloc i per a cada activitat.