Els processos ajuden a desenvolupar competènciaSituem-nos!

Fins ara hem treballat la idea de competència matemàtica (bloc 1) i hem identificat indicadors que ens poden ajudar a valorar una activitat didàctica des del punt de vista de la seva riquesa competencial (bloc 2). Ara volem fer un pas més introduint-nos en el camp dels processos.

Què ens proposem en aquest bloc?

El currículum de matemàtiques actualment parla explícitament de la importància de treballar els processos, tant a primària com secundària, per afavorir el desenvolupament de la competència matemàtica, articulant-la i concretant-la. En el currículum de l’etapa d’Educació Infantil no se’n parla de manera tant explícita però totes les recomanacions van en aquest camí.

En aquest bloc ens proposem familiaritzar-nos amb els processos i posar-los en joc en la nostra classe i en el nostre centre.

Com ho farem?

En primer lloc ens aproparem als processos a partir de l’actual currículum i de la pròpia experiència de cada docent. Després farem incursió a la pràctica intentant identificar processos en diverses descripcions d’activitats. Cercarem també la mirada experta i planificarem una nova experimentació en la que els processos entrin en joc. Finalment intentarem projectar-la al nostre centre en un camí de concreció progressiva de propostes.

Activitats

  • Activitat 1: Què són els processos?
  • Activitat 2: Analitzem els processos en una activitat
  • Activitat 3: La veu experta
  • Activitat 4: Experimentem a l'aula
  • Activitat 5: Com ha anat?

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació.
Aquest bloc està dedicat als processos:

  • Resolució de problemes
  • Raonament i prova
  • Comunicació i representació
  • Connexions

El processos són grans continguts transversals a tota l’educació matemàtica que contribueixen de manera destacada a l’assoliment de competència. És per aquesta raó que, en un itinerari formatiu sobre competència matemàtica, és molt aconsellable dedicar-hi una atenció especial.

En alguns casos aquests processos es treballen a fons, per exemple la resolució de problemes. Altres en canvi són més desconeguts i costa més concretar-los en actuacions específiques. Aquest bloc intentarà posar-los en valor i animar a fer-los més presents en la planificació i realització de les activitats de classe.