Activitat 5. Com ha anat?


Activitat en parella i gran grupValorem l’activitat realitzada a classe.


 Descripció Primer recollirem les valoracions fetes de forma individual (Document per a la Carpeta de Formació Valoració individual de l'activitat).

Compartim, a continuació, les reflexions fetes individualment o en parella després de l’activitat a l’aula.

Es tracta ja de la segona experiència que analitzeu i això us permetrà fer unes valoracions més objectives.

Caldria, a més de compartir reflexions i fer valoracions, concretar els aspectes que penseu que es poden consolidar. Ens referim a aquells aspectes que, com a decisió de grup, proposeu que s’incorporin al treball de l’aula de forma permanent.

Document d'entradaDocument d'entrada
Document per a la Carpeta de Formació: Valoracions i acords de grup
Documents per a la carpeta de formacióDocument per la carpeta de formació

  • Document per a la Carpeta de Formació "Planificació de l'activitat emplenat"
  • Document per a la Carpeta de Formació "Valoració individual de l'activitat" emplenatORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació.
Bloc 3. Activitat 5

De nou compartirem en gran grup l’experimentació realitzada i comentada per parelles. En ser la segona experimentació que s’analitza probablement les valoracions seran més objectives.

Cal que després de fer el recull de les aportacions individuals, es prenguin uns acords sobre allò que es considera que s’ha de consolidar a l’aula de forma permanent.

Aquests acords seran els compromisos que pren el centre, d’acord amb els que es proposava en iniciar la formació. Podeu recollir aquests acords en el Document per a la carpeta de formació 8.