Activitat 2. Analitzem els processos en una activitat


Activitat en petit grupAquesta és una activitat d'anàlisi en la qual identificarem els processos dins de la descripció d'activitats docents concretes. Descripció


El CREAMAT té a la seva web unes exemplificacions d'activitats amb anàlisis dels processos i competències. Tres són d'educació primària, una d'infantil i una altra d'ESO. La primera part de l'activitat consistirà a llegir, en petit grup, la descripció d'un parell d'activitats tot intentant de localitzar on es veu com es treballen els processos i fer el vostre anàlisi competencial. Després ho podeu comparar amb l'anàlisi que s'inclou al mateix document de cada activitat. Podeu agafar l'activitat d'ESO i la de Primària que es titula Descobrim la mediatriu i el circumcentre.

A la segona part de l'activitat us convidem a identificar els processos que estan presents en algunes propostes de l'ARC. Aneu la pantalla de cerca de l'ARC (http://apliense.xtec.cat/arc/cercador) i seleccioneu el cicle i bloc de contingut que desitgeu. Escolliu una proposta i feu-ne també una anàlisi.

En cada cas és convenient anotar on es detecta el treball amb els diferents processos (si és que n'hi ha). Si es té en paper, es pot anotar al costat tot buscant una codificació (ex. RP resolució de problemes, etc.). Cada grup elaborarà conjuntament un document d'anàlisi.

Després d'analitzar aquestes activitats discutiu en grup si esteu d'acord amb les afirmacions següents:

  • Hi heu vist els processos reflectits?

  • Penseu que els indicadors poden ser útils tant per analitzar activitats com per dissenyar-ne?

  • Penseu que les activitats que posen en joc més processos, tenen més potència per desenvolupar competències?


Documents d'entrada


Document d'entrada
ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació.
Bloc 3. Activitat 2

En aquest cas es treballarà en petits grups (3 o 4 persones) per analitzar activitats des del punt de vista dels processos. Això permetrà familiaritzar-se més amb la idea de procés i amb la seva presència a les activitats escolars de matemàtiques.

Convindrà que els grups disposin de les quatre activitats que es plantegen en l’apartat de suport curricular del web del CREAMAT. Es pot fer electrònicament, enllaçant-hi directament, o es poden donar els textos de les descripcions de les activitats sobre paper. Són activitats explicades de forma molt breu i que tenen hipervincles que porten a comentaris.

Després es farà una cerca a l’ARC. En aquest cas és molt aconsellable que es faci des de la connexió directa amb l’ARC per tal de familiaritzar els participants amb aquesta eina: sistema de cerca i afinament, estructura de la informació, tipus de continguts… Aquest és un objectiu implícit de l’activitat que també és rellevant. Demanem que cadascú triï una activitat del seu nivell educatiu i d’un dels blocs de continguts del currículum i l’analitzi, ara d’una manera no tant guiada, per veure-hi la presència o no dels processos.

El Full de treball número 7 està preparat per anotar-hi les observacions.