Què entenem per competència matemàtica?Situem-nos!

Una vegada acabada la fase de planificació, quan ja coneixem les característiques i els objectius de l’itinerari, i l’equip s’ha fixat els propis objectius tenint en compte la situació i expectatives pròpies, iniciem el primer bloc de treball.

Què ens proposem en aquest bloc?

En finalitzar el treball d’aquest bloc, tothom hauria de tenir una mica més clar què s’entén per competència matemàtica. Si la nostra tasca és ajudar a desenvolupar-la hem de saber tan clarament com sigui possible a què ens referim.

Com ho farem?

El primer pas consistirà a compartir la idea que els membres del grup s’han fet del tema. Mirar de fer-se conscient de quina és la pròpia idea sobre què és la competència matemàtica i contrastar-la amb la resta de l’equip pot portar a enriquir-la, matisar-la i, fins i tot, modificar-la.

El pas següent serà contrastar els punts de vista del grup amb aportacions d’opinions expertes a partir dels documents seleccionats.

Finalment es farà una posada en comú tot mirant de trobar una definició de competència matemàtica més compartida.


ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc

Convé pensar si serà més ben rebut pel grup donar les activitats individuals en un full per a cadascú, perquè tinguin escrita la proposta i un lloc clar on contestar-la, o bé es plantegen les preguntes oralment o amb un altre sistema i es van dient les respostes.