Activitat 1. Què pensem sobre el tema?


Activitat individual.
La finalitat és ajudar a cadascú a concretar què pensa sobre el tema. Descripció
Proposem que cadascú es faci aquestes dues preguntes i prengui nota de les pròpies respostes:


  • Què és per a tu ser competent en matemàtiques?
  • Què penses que ajuda a desenvolupar la competència matemàtica?Document d'entrada

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 1. Activitat 1

Cal acotar el temps per a cadascuna de les activitats. L’objectiu és donar com a resposta allò que surt sense pensar-ho gaire. Recomanem, per tant, donar entre 5 i 10 minuts com a màxim.

Entre la primera i la segona activitat no s’ha previst temps per fer una posada en comú. S’ha separat en dues activitats perquè la primera té a veure amb la visió personal del tema i forma part dels propis models mentals, mentre que la segona és una qüestió més pràctica.