Activitat 5. Com ha anat?


Activitat en petit i gran grup.Valorem l’activitat realitzada a classe.

 Descripció
Primer recollirem les valoracions fetes de forma individual (Document per a la carpeta de formació 7 o similar)

Compartirem, a continuació, les reflexions fetes individualment o en parella després de l’activitat a l’aula.

Es tracta ja de la segona experiència que analitzeu i això us permetrà fer unes valoracions més objectives.

Caldria, a més de compartir reflexions i fer valoracions, concretar els aspectes que penseu que es poden consolidar. Ens referim a aquells aspectes que, com a decisió de grup, proposeu que s’incorporin al treball de l’aula de forma permanent.Document d'entradaDocument d'entrada Document per a la carpeta de formació Valoracions i acords de grupDocument per la carpeta de formacióDocument per la carpeta de formació

  • Document per a la carpeta de formació: Planificació de l'activitat (emplenat)
  • Document per a la carpeta de formació: Valoracions i acords de grup (emplenat)

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 3. Activitat 5


De nou compartirem en gran grup l’experimentació realitzada i comentada per parelles. En ser la segona experimentació que s’analitza, probablement les valoracions seran més objectives.

Cal que després de fer el recull de les aportacions individuals es prenguin uns acords sobre allò que es considera que s’ha de consolidar a l’aula de forma permanent.

Aquests acords seran els compromisos que pren el centre, d’acord amb els que es proposava en iniciar la formació. Podeu recollir aquests acords en el document per a la carpeta de formació 8.