Activitat 4. Experimentem a l'aula


Activitat en petit grup i gran grup.Disseny i experimentació a l'aula d'una activitat que posi en joc els quatre processos i tingui clarament identificats els continguts que es volen treballar.

 Descripció


Us proposem que aneu a l'ARC (http://apliense.xtec.cat/arc). Premeu el botó Cerca els teus recursos. Un cop a la pantalla de cerca afegiu com a descriptors (casella inferior de la columna de l'esquerra) les paraules "quadrats", "rectangles". Cada paraula s'afegeix prement el botó Afegeix descriptor. Un cop introduïdes les dues paraules premeu el botó Visualitza propostes. Entre les propostes que es presentin trieu la que porta per títol "Quadrats i rectangles", Anireu a una activitat on hi ha tres documents adjunts. Són activitats desenvolupades amb diversos graus de complexitat. Cadascuna de les activitats porta orientacions per treballar els quatre processos, a més dels continguts escollits.

Veureu que, amb més o menys adaptacions, podeu trobar propostes útils per a tots els cursos entre parvulari i sisè de primària.

Podeu fer servir aquestes activitats com a model per planificar l'activitat que dureu a terme a l'aula o fer-ne una altra de diferent. Plantegeu-vos quina de les tres possibilitats s'adapta millor a les vostres necessitats:

  • Fer servir alguna de les activitats de l'element Quadrats i Rectangles, adaptant-la si cal per ajustar-la a la vostra aula.

  • Cercar per l'ARC fins a trobar una altra activitat i decidir vosaltres mateixos com feu jugar els objectius i els processos per planificar-la i dur-la a terme a la vostra aula.

  • Agafar qualsevol activitat de les que feu habitualment i planificar-la identificant clarament els quatre processos i els continguts que hi voleu treballar.

Heu de fer una experimentació seguint el model de la que es va fer al bloc anterior (per parelles i amb tres fases: planificació, intervenció a l'aula amb observació i valoració).

Un cop triada l'activitat ompliu el Document per a la carpeta de formació 6 per fer la fase de planificació, tenint en compte el disseny i el que s'ha d'observar a la intervenció a l'aula. Teniu també una proposta de guia d'observació (Full de treball 9).

Després de realitzada la intervenció a l'aula i feta l'observació (per un mateix o per un altre) s'ha de fer una valoració, individual o de la parella que ha intervingut, per poder preparar la posada en comú de l'activitat següent. Aquesta valoració es pot fer al Document per a la carpeta de formació número 7.

Documents d'entrada


Document d'entrada
Documents per la carpeta de formacióDocument per la carpeta de formació

  • Document per a la carpeta de formació: Planificació de l'activitat (emplenat)
  • Document per a la carpeta de formació: Valoració individual de l'activitat (emplenat)

ORIENTACIONS

Orientacions per a la coordinació
Bloc 3. Activitat 4


Es tracta ara de planificar, portar a l’aula i valorar una activitat que inclogui tots els processos. Per facilitar-ho us proposem que accediu a una activitat de l’ARC anomenada Quadrats i rectangles, on hi ha tres models d’activitat sobre el mateix tema que descriuen de forma força detallada la planificació del treball de processos al servei dels objectius de l’activitat.

Per planificar l’activitat que es portarà a l’aula es pot fer servir alguna de les propostes de Quadrats i rectangles, cercar-ne una altra a l’ARC, dissenyar vosaltres mateixos la vostra actuació o bé fer-ho sobre una de les activitats habituals a la vostra aula.

S’ha de descriure l’activitat i assenyalar clarament els objectius abans de dur-la a l’aula.

L’experimentació es pot realitzar de manera individual, cadascú a la seva classe i procurant fixar-se en els canvis produïts per la incorporació de la nova actuació, o bé preveure situacions com ara filmar la classe per analitzar-la després de manera més objectiva, programar moments en què pugui haver-hi dos mestres a l’aula i mentre un proposa i condueix l’activitat l’altre observa i anota canvis o reaccions que tenen relació amb la mesura implementada… En aquest cas es pot fer servir la guia d’observació que hi ha al full de treball 9.

S’han d’anotar les reflexions que s’han fet després de realitzar la intervenció a l'aula. Pot ser una reflexió individual o bé feta en parella. Es pot veure que hi ha unes qüestions suggerides per a la reflexió que només pretenen orientar-la. Naturalment tothom pot fer les reflexions que consideri més convenients.