Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació.
Durada orientativa de la fase: 3 hores

Objectius

  • Posar en comú les valoracions de l'experimentació per determinar els punts forts i els aspectes a millorar com a centre.
  • Arribar a uns acords sobre els aspectes a consolidar al centre en base a l'itinerari realitzat.Activitats

  • Activitat 1: Posada en comú després de l'experimentació. Valoració.
  • Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà?ORIENTACIONS

En aquesta fase es pretén fer una valoració conjunta de la formació. Per això es proposa una pauta que també servirà per a l'informe final que caldrà incloure a la memòria anyal de centre. Aquest document també ha de formar part de la carpeta de formació.

És interessant contrastar el punt de partida de l'itinerari amb la valoració final per tal de fer visible com s'ha avançat i quins seran els acords que es consolidaran. Aquests acords cal que formin part de la documentació del centre.

Cal posar en comú les valoracions de l'experimentació per determinar els seus punts forts i els aspectes a millorar al centre.

Haver acabat aquest itinerari ens permet projectar el que volem fer a partir d'aquest moment a les aules en relació a l'escriptura a partir de textos literaris. Per departaments, i individualment, concretar què es pot fer en relació amb l'objectiu de millora dels estudiants. També, determinar què pot fer la direcció del centre per facilitar aquesta millora.