Fase 3. Bloc 2. Experimentació d'una pràctica d'escriptura a partir d'un text literari
Durada orientativa del bloc: 9 hores

Objectius

  • A partir d'una lectura, que permet nivells diferents d'aprofundiment, fer escriure els estudiants seguint el model.
  • Iniciar o aprofundir el tema de la creació literària i les seves eines.
  • Reunir els textos creats pels alumnes en un volum de centre.Activitats

ORIENTACIONS

Abans d'experimentar, el grup hauria d'analitzar bé la proposta sobre el text literari amb què s'inicia l'experiència. Hi hauria d'haver un diàleg entre els components del grup sobre com es valora l'adequació del disseny de la proposta amb vistes a crear-ne una atenent a les característiques o a les necessitats dels alumnes del centre. Anotar les aportacions que el diàleg presuposa.

Es destacaran les aportacions introduïdes al “Pla d'acció del centre” per diferenciar-les de la primera proposta.

Resultat de l'experimentació.

  • Valoració dels professors.
  • Anotar les opinions dels alumnes en la visió de l'experiència realitzada per ells.

Preveure com es recolliran les evidències de les produccions de l'alumnat en relació a la valoració de la seva participació en l'experiència, en els possibles dèficits observats i en els aspectes positius.