Fase 3. Bloc 1. Disseny d'una pràctica d'escriptura
Durada orientativa del bloc: 10 hores

Objectius

  • Dissenyar una pràctica d'escriptura seguint un mètode que l'orienti en quatre punts successius.

ActivitatsORIENTACIONS

Com que l'objectiu del bloc 1 és el disseny d'una pràctica d'escriptura per experimentar a l'aula es proposen unes lectures al voltant dels aspectes que considerem essencials: la selecció de textos literaris, la penetració en el text, el context i la imitació d'algun tret del text proposat. Cada lectura és interessant i es pot optar a fer-la de forma individual o per grups.

Una altra opció és que dos professors del mateix nivell dissenyin i experimentin una pràctica en paral·lel.

És interessant, al final de cada activitat, recollir els aspectes del material utilitzat a l'hora de preparar la pràctica. Quines idees hi ha i com es poden aprofitar en relació a la planificació de l'exercici.

Les quatre activitats d'aquest bloc permeten reflexionar individualment o en petit grup en el tema.

Si es veu efectiu, també es pot fer un debat o una reflexió amb participació de tot el grup