Fase 2: Fase de planificació. (Nom de la fase)
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Projectar les activitats que volem fer al centre per nivells i per llengües
  • Revisar el text de punt de partida per millorar-lo amb la finalitat d’aplicar-lo i fer-ne el seguiment.

Activitats

  • Activitat 1: Els escriptors reflexionen sobre el procés.
  • Activitat 2: Els pedagogs i professors exposen l’experiència de la creació a l’aula.
  • Activitat 3: Planificació.ORIENTACIONS

Abans de la planificació, és important que l'itinerari proposi ampliar la reflexió sobre l'escriptura a partir de les aportacions que en fan els escriptors. Elles il·luminaran, amb les seves experiències, alguns dels beneficis que l'escriptura creativa pot produir en els estudiants. També, els pedagogs i els professors, certament, aportaran la seva experiència en aquest camp i, d'aquesta manera, l'enriquiran. És interessant que els professors del grup dialoguin en relació a aquestes reflexions i experiències, que seleccionin les idees que els semblin més interessants i aplicables.

Les noves aportacions s'afegiran al punt de partida per enriquir-lo. La planificació suposa que ja s'han pres, al centre, unes certes decisions de cara a implicar els estudiants en unes activitats encaminades a la millora de l'escriptura de cada un a partir de textos literaris.