Activitat 1. Els escriptors reflexionen sobre el procés literari

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Llegir sobre l’experiència d’escriptura de diferents creadors
  • Extreure idees pedagògicament útils de les reflexions dels escriptors
  • Entrar en contacte amb el procés previ a l’escriptura literària


 Descripció
En aquesta activitat coneixerem el procés literari, els seus graons, expressat per diferents escriptors. La proposta ha de conduir el grup a una síntesi dels punts bàsics. Allí se sustentarà el repte d’aconseguir que tots els alumnes escriguin textos de creació.
Orientacions de treball


Individual 1. Activitat individual

Llegiu els textos següents, en què diferents escriptors exposen el seu punt de vista sobre elements del procés literari, i trieu les idees que us poden servir amb els alumnes. Escriviu-les en un resum.

A. Impuls narratiu

“Com comencem a narrar? Quan sentim la necessitat de veure’ns narrats? Totes les històries són aquí. A la vida, als diaris, a la televisió. I et trobes algú al tren, a l’avió, que et diu: -Miri, li explicaré la meva vida. La meva vida és com una novel.la. No hi ha prou carronya a la seva vida, o jo no la flairo, estimat senyor. No necessito ensumar-la, no em sento corb en aquest precís moment. Potser demà…” De Digues que m’estimes encara que sigui mentida. Montserrat Roig

“Es diu que Primo Levi, conegut sobretot per la novel·la Si això és un home, afirmava que no hauria escrit si no hagués estat internat en un camp de concentració. Jo em sento alineada en un impuls creatiu similar, encara que, per descomptat, en un grau no comparable de dolor. Si els meus pares no haguessin estat afectats per la guerra civil espanyola i les seves conseqüències, segurament, jo no hauria començat escrivint la primera novel·la o, potser, no hauria creat una obra de ficció” Maria Barbal


B. Les paraules

“Escriure bé costa. Per escriure bé entenc dir amb la màxima simplicitat les coses essencials. No s'aconsegueix sempre donar relleu a cada paraula; les més anodines poden brillar encegadores si les col·loques en el lloc adequat. Quan em surt una frase amb un gir diferent, tinc una petita sensació de victòria. Tota la gràcia d’escriure radica a encertar el mitjà d'expressió, l'estil. Hi ha escriptors que el troben de seguida, d'altres triguen molt, d'altres no el troben mai”. Mercè Rodoreda (pròleg de Mirall trencat)

“L'instrument de l'escriptura és el llenguatge. Tothom sap que l'eina bàsica de l'escriptor són les paraules, les quals provenen del seu món d'origen i d'experiència, de l'escola, de les lectures.Malgrat que les paraules són ponts de comunicació entre persones d'edat, de tarannà, de cultura diferent, sabem que estableixen complicitats. Els escriptors podríem convenir que tenen vida pròpia. Es resisteixen a la nostra recerca, al nostre desig de precisió i, sobretot, a la nostra pressa. Ens demanen paciència. Comprovem, de tant en tant, que, ni amb tots els mots definits ni la llista de sinònims dels diccionaris, no en tenim prou per convertir en escriptura allò que volem expressar. Però, al mateix temps, la tria minuciosa de les paraules ens dóna més del que preteníem obtenir. Sabem que, en tant que encantadores, amplien, matisen el sentit del text. Aquesta idea camina paral·lela al temps narratiu.” Maria Barbal

ORIENTACIONS

És convenient que cada professor llegeixi els breus textos d'escriptors i en subratlli les idees clau abans de passar a la discussió. Després, de dos en dos, cal establir un diàleg, que segurament farà que les idees allí expressades siguin adoptades amb paraules pròpies.

És interessant que el grup valori els aspectes diversos de l'escriptura -inici del procés, recorregut i dificultats- comentats pels narradors amb la finalitat d'avaluar la millor manera de comunicar-ho als alumnes per enfocar la seva pràctica. S'hauria de procurar consensuar una definició pròpia del centre que reculli aquests aspectes concrets.