Activitat 1. Ha anat bé?

Un cop desenvolupades les pràctiques a les aules, aquesta segona activitat proposa desenvolupar dues tasques fonamentals per a la millora de la didàctica lectora:


 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

 • Valorar individualment i col·lectiva les planificacions efectuades a la 1a activitat.
 • Compartir els criteris de valoració de les pràctiques d’aula desenvolupades.
 • Analitzar les pràctiques des del punt de vista de l’assoliment dels objectius.
 • Elaborar un document de conclusions i propostes de millora que suposin un avenç qualitatiu en la didàctica de la lectura. Descripció

Es proposen dos exercicis:

 1. Una anàlisi criterial del resultat de les pràctiques dissenyades i desenvolupades. Sovint, també, no es dóna prou importància a l’anàlisi de la planificació, el desenvolupament i el resultat del que s’esdevé a les aules, talment com si, un cop fet, perdés tot el seu valor.
 2. L'elaboració de documents de conclusions i una relació de propostes de millora que puguin resultar sostenible en el temps.Orientacions de treball


 • Seleccionar un membre del grup per desenvolupar les funcions de relator per registrar, de manera integrada, les intervencions dels assistents
 • Establir una torn d’intervencions que comenci pels mestres i les mestres que han portat a terme les pràctiques d’aula. Es recomana que aquestes intervencions tinguin la següent estructura:
  • Descripció general de l’activitat
  • Continguts que s’hi han treballat
  • Grau d’assoliment dels objectius previstos
  • Alteracions, inicialment, no previstes
  • Valoració global de l’activitat
  • Possibilitat d’implantació ordinària de la pràctica
 • A continuació donar la paraula als mestres que han pogut actuar d’observadors a les aules. Es proposa que la seva intervenció s’ajusti a la següent estructura:
  • Pràctica observada
  • Quina ha estat la reacció, el comportament i la participació dels alumnes?
  • Es Considera que l’activitat ha aportat, realment, aprenentatge als alumnes? Quins se'ns destacarien
  • Quins punts, potser, caldria d’aprofundir per fer-la de manera més sistemàtica i sostenible?
 • Finalment, emplenar col·lectivament el document de valoració de les pràctiquesMaterials


Document per a la carpeta de formació
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

 • Com sempre, caldrà assegurar la qualitat de les condicions tècniques amb què hauran de treballar els dos grups.
 • Determinar dues funcions bàsiques per al bon funcionament de les dues sessions de treball: un moderador/a (gestió de la conversa: regula el torn de paraules i assegura el manteniment del tema) i un relator/a (emplena el document de valoració de la pràctica a partir de la valoració dels assistents).
 • També en aquest cas es recomana la participació d’un membre del grup organitzador a cadascuna de les sessions de treball.