Activitat 1. Com tenim els fonaments de cadascú?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Ampliar el coneixement relacionat amb els 5 procediments implicats en la descodificació.
  • Conèixer les implicacions a l’aula del procés lector, les estratègies de lectura i l’ensenyament recíproc.
  • Diagnosticar l’estat de la didàctica de la lectura en relació als procediments de descodificació, el procés lector i les estratègies de lectura.


 Descripció

Es demana als mestres que desenvolupin tres exercicis:

  1. Sessions intercicle per aprofundir i compartir el contingut específic seleccionat.
  2. Informe intercicle guiat en relació al contingut de la sessió anterior.
  3. Informe intercicle diagnòstic per valorar l'estat de les dues temàtiques en el centre.
Orientacions de treball