Fase 4: Fase final. Avaluació i consolidació
Durada orientativa: 4 hores

Objectius

  • Fer una valoració conjunta de l’experimentació a l’aula.
  • Analitzar experiències de tractament integrat de llengües.
  • Elaborar l’informe d’avaluació i dels aspectes a consolidar.


Activitats

  • Activitat 1: Cap a un tractament integrat de les llengües
  • Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà?

ORIENTACIONS

Fase 4: Orientacions per a la coordinació

Fase final. Avaluació i consolidació

En aquesta fase es pretén fer una valoració conjunta de la formació. Per això es proposa