Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà?Aquesta activitat té com a objectius:

  • Acordar els aspectes a consolidar com a centre.
  • Analitzar conjuntament què es pot fer per continuar avançant. Descripció
Amb aquesta activitat elaborareu el document "Informe d’avaluació i aspectes a consolidar", que forma part de la carpeta de formació.Orientacions de treball(gran grup) 1. Elaboreu l'informe d’avaluació i aspectes a consolidar.

Aquest document ha de recollir aspectes que es concretin en la pràctica de l’institut i que siguin realistes, i ha de contenir els apartats següents, que es determinaran després de les sessions de treball:

  • Autodiagnosi de centre: abans i ara.
  • Posada en comú. Què consolidem?
  • On ho recollirem? En quins documents de centre?
  • Què podem fer per anar més enllà?
Material per a la carpeta de formació
ORIENTACIONS

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació


El document que tanca aquest itinerari formatiu ha d’incloure un full de ruta on es concretin actuacions per aconseguir un objectiu a llarg termini en relació amb el tractament integrat de les llengües al centre.

Aquest full de ruta ha de marcar les actuacions i els compromisos amb un calendari realista.