Fase 2: Fase de planificació. Planificació de les propostes per experimentar. Què fem en relació amb el currículum? Com ho fem?
Durada orientativa: 4 hores


Objectius

  • Identificar els continguts del currículum que fan referència a l’escriptura.
  • Comparar les similituds i les diferències entre els continguts de les tres llengües (català, castellà i llengua estrangera).
  • Relacionar les pràctiques que ja es fan al centre amb els continguts i amb les orientacions del currículum i identificar-ne els buits que caldria desenvolupar.
  • Identificar i seleccionar els aspectes que es desenvoluparan durant aquest itinerari formatiu.
  • Planificar les propostes per experimentar durant aquest itinerari.


Activitats

  • Activitat 1: Què fem? Què diu el currículum?
  • Activitat 2: Com ho fem? Quines orientacions dóna el currículum?
  • Activitat 3: Planificació de les propostes per experimentar. En què volem aprofundir durant aquest itinerari?


ORIENTACIONS

Fase 2: Orientacions per a la coordinació.
Aquesta fase acaba amb l’elaboració del document per a la carpeta de formació “Planificació de les propostes per experimentar”. Amb aquest document es pretén que els participants a l’itinerari formatiu descriguin a grans trets l’experimentació que dissenyaran en la fase 3. L’objectiu és que prenguin un compromís, per tirar endavant la planificació de l’experimentació que han de dissenyar conjuntament en un petit grup, format per professors de les tres llengües.

És per això que seria bo, tot i que no és imprescindible, que els petits grups que treballin plegats en les activitats d’aquesta fase, siguin els mateixos que dissenyaran l’experimentació a l’aula.

Les activitats que s’analitzaran, en funció dels continguts i de les orientacions del currículum, haurien de ser les “activitats estrella” que s’han recollit en la fase 1.

Com a material de formació s’ofereix un buidat dels continguts del currículum en paral·lel per a les tres llengües. Aquest material vol facilitar la lectura del currículum de les tres llengües. Com que el que es pretén és coordinar-ne els continguts, s’ofereix aquest material per facilitar l’accés als continguts de les llengües que no imparteix el professorat implicat en la formació, per al seu coneixement. Es tracta de veure els punts en comú, i d’adonar-se de fets evidents, però no sempre coneguts, com per exemple que el currículum de llengua catalana i llengua castellana són idèntics.

El text “Consideracions sobre el desenvolupament del currículum. Àmbit de llengües”, hauria de servir per orientar el desenvolupament metodològic de l’experimentació a l’aula.