Fase 1: Fase inicial. Què fem sobre l'escriptura des de cada llengua? Què valoren els aprenents?
Durada orientativa de la fase: 4 horesObjectius

 • Centrar l’atenció en la importància de l’escriptura i en el fet que el professorat de llengua té una incidència molt directa a fer que els estudiants esdevinguin bons escriptors.
 • Adonar-se de les activitats d’escriptura que funcionen bé a la pròpia classe.
 • Compartir amb els companys les activitats d’escriptura que resulten motivadores a la pròpia classe i ajuden els estudiants a ser millors escriptors.
 • Conèixer i reflexionar sobre el que fem a classe en relació amb aprendre a escriure i el que valoren els aprenents.
 • Elaborar el document “Punt de partida”.Activitats

 • Activitat 1: Què fem sobre l’escriptura des de cada llengua?
 • Activitat 2: Com es pot descriure una activitat “estrella”?
 • Activitat 3: Què valoren els aprenents?

ORIENTACIONS

Fase 1: Orientacions per a la coordinació
Es parteix de la base que per començar a treballar de manera conjunta i coordinada en els departaments de llengües, és més fàcil fer-ho a partir d’un tema concret. Per això, en aquest itinerari, es proposa començar a treballar a partir del tema de l'expressió escrita. D’aquesta manera es pot fer un primer tast i tenir una primera experiència sistematitzada de com es pot fer per arribar, més endavant, a un tractament integrat de les llengües, tal i com s’indica a les orientacions del currículum.

Al final d’aquesta fase s’ha d’elaborar el document “Punt de partida”, que tindrà tres parts:

 • Què fem sobre l’escriptura des de cada llengua?
 • Quines són les característiques de les "activitats estrella" (és a dir d'aquelles activitats que funcionen)?
 • Què valoren els aprenents?