Activitat 3: Què valoren els aprenents?
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Conèixer què valoren els aprenents de les seves experiències d’aprendre a escriure.
 • Reflexionar sobre el que fem a classe en relació amb aprendre a escriure i el que valoren els aprenents.
 • Elaborar el document “Punt de partida”.


Anota
Us proposem la lectura d’uns textos reflexius escrits per alumnes de magisteri sobre els seus records de l’aprenentatge de l’escriptura a l’escola. Després, anoteu quins són aquells aspectes més valorats i contrasteu-los amb el que es fa a l’aula. Aquestes reflexions, conjuntament amb el que s’ha treballat a l’activitat dos, us serviran per elaborar el document “Punt de partida” que formarà part de la carpeta de formació.Orientacions de treball


(grup petit) 1. Llegiu els textos del recull "Què valoren els aprenents?" i comenteu-los.


Anoteu les vostres observacions sobre alguns aspectes que apareixen en les reflexions que fan els autors dels textos:

 • Temes per escriure
 • Extensió dels textos
 • Propòsits del text
 • Recursos esmentats
 • Perfil dels ensenyants
 • Etc.

2. Presenteu els vostres comentaris en gran grup i comproveu quins aspectes són els que heu anotat tots. Compareu aquests aspectes amb les vostres pràctiques a l’aula. Quines conclusions podeu extreure?

3. Elaboreu el document “Punt de partida”. Aquest document té tres parts:

 • La primera conté el text que heu elaborat a l’activitat 1.
 • La segona, l’anàlisi que heu fet de les cinc activitats a l’activitat 2.
 • Finalment les conclusions que heu extret de les lectures dels textos d’aquesta activitat.

Aquest document formarà part de la carpeta de formació i servirà per anar avançant en les vostres propostes de millora.Materials


Material per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació

Els textos que es proposen com a material de treball són un recull de textos reflexius escrits per alumnes de magisteri. Aquests textos són el resultat del treball fet a l’aula per recollir els records sobre l’aprenentatge de l’escriptura. És interessant la lectura d’aquests textos perquè permet posar damunt la taula quins aspectes d’aquest procés d’aprenentatge destaquen els estudiants. Es proposa fer una lectura focalitzant en uns temes que són els que apareixen de forma més destacada en els textos:

 • Temes de la redacció de textos
 • Extensió dels textos
 • Els propòsits per escriure aquests textos
 • Els recursos identificats
 • El perfil dels ensenyants
 • Etc.

S’aconsella deixar aquesta llista oberta perquè poden sortir altres temes que es considerin rellevants per als participants.

Es recomana fer la lectura dels textos en petit grup, preferiblement en grups de tres, un professor de cadascuna de les llengües curriculars: català, castellà i llengua estrangera. Si l’itinerari pretén establir un diàleg professional entre el professorat de les diferents llengües, és important començar a treballar amb grups que incorporin participants dels tres departaments.

Si és possible, aquests grups es podrien fer tenint en compte també el nivell educatiu.

Al final d'aquesta activitat cal elaborar el document "Punt de partida" utilitzant el model que es facilita. Aquest document és el primer de la carpeta de formació. És important compartir l’objectiu d’aquesta carpeta:

 • Com a eina per visualitzar un procés d’enriquiment, personal i col·lectiu.
 • Com a eina per documentar tot el procés formatiu de tal manera que permeti una avaluació tant interna com externa de la transferència de la formació.

El document “Punt de partida” ha de recollir el resultat de les activitats que s’han fet en aquesta fase. És com un dibuix ràpid de la situació del centre amb relació a l’itinerari.