Activitat 1: Què fem sobre l’escriptura des de cada llengua?Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Centrar l’atenció en la importància de l’escriptura i en el fet que el professorat de llengua té una incidència molt directa a fer que els estudiants esdevinguin bons escriptors.


 Anota Us proposem llegir el text següent i afegir-hi aquelles idees que considereu oportunes per completar-lo.Orientacions de treball


1. Llegiu el text següent en silenci.

El bon escriptor sap posar per escrit els seus pensaments, les seves idees i els seus coneixements de forma efectiva, clara i comprensible. El professor de llengua pot ser la millor guia dels estudiants quan es tracta d’assolir l’estadi de bons escriptors de paraules, de frases i de textos.

2. Comenteu el text amb un company o companya:


  • Esteu d’acord amb el text? Per què?
  • Com pot el professorat de llengua ajudar els estudiants a ser bons escriptors?
  • Quin professor et va ajudar, a tu com a estudiant, a millorar com a escriptor o escriptora? Recordes com ho va fer?

3. Escriviu una llista breu amb els vostres comentaris.4. Compartiu els vostres comentaris amb tot el grup.5. Completeu o canvieu el text, afegint-hi les vostres idees.

ORIENTACIONS

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació


Amb aquesta activitat es pretén trencar el gel per parlar sobre activitats d’escriptura, és a dir sobre activitats que el professorat de llengües porta a terme a les seves classes. Es recomana que l’activitat tingui una durada màxima de 20 minuts.

(punt 1) Es recomana projectar el text en una pantalla. Podeu triar un text diferent si ho creieu convenient.

(punt 2) Formeu les parelles amb el simple criteri de seure al costat (no és necessari que els dos professors treballin al mateix nivell, ni a la mateixa llengua).

(punt 3) Assegureu-vos que tothom escriu la seva llista (la necessitaran al punt 4).

(punt 4) Dinamitzeu el grup de manera que tothom pugui fer les seves aportacions i anoteu les idees clau a la pantalla o a la pissarra.

(punt 5) El nou text redactat serà un dels documents del punt de partida d’aquest itinerari.