Fase 4: Fase final. Avaluació i consolidació
Durada orientativa: 4 hores

Objectius

  • Posar en comú les valoracions de l’experimentació per determinar els punts forts i els aspectes a millorar com a centre.
  • Acordar els aspectes a consolidar com a centre a partir de l’anàlisi anterior.


Activitats

  • Activitat 1: Valoració conjunta
  • Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà?

ORIENTACIONS

Fase 4: Orientacions per a la coordinació

Fase final. Avaluació i consolidació

En aquesta fase es pretén fer una valoració conjunta de la formació. Per això es proposa una pauta que també servirà per a l’informe final que caldrà incloure a la memòria anual de centre. Aquest document formarà part també de la carpeta de formació.

És interessant poder contrastar el punt de partida de l’itinerari amb la valoració final per tal de fer visible com s’ha avançat i quins seran els acords que es consolidaran. Aquests acords cal que formin part de la documentació del centre.

La pregunta, cap a on podem anar ara, ens permetrà fer una projecció del que volem fer a partir d’haver acabat aquest itinerari. Aquesta projecció es pot fer a partir d’una pluja d’idees en grups i després recollir aquesta feina i organitzar-la per poder decidir conjuntament com continuar.