Activitat 2: Què podem fer per anar més enllà?Aquesta activitat té com a objectius:

  • Acordar els aspectes a consolidar com a centre.
  • Analitzar conjuntament què es pot fer per continuar avançant.


 Descripció
Amb aquesta activitat podreu acabar l'elaboració del document "Informe d'avaluació i aspectes a consolidar". Aquest document forma part de la carpeta de formació.


Orientacions de treball


1. Elaboreu l'informe d'avaluació i aspectes a consolidar.

Aquest document ha de recollir aspectes que es concretin en la pràctica de l’escola que siguin realistes, i ha de contenir els apartats següents, que es determinaran després de les sessions de treball:
  • Autodiagnosi de centre: abans i ara.
  • Posada en comú. Què consolidem de cada aspecte?
  • On ho recollirem? En quins documents de centre?
  • Què podem fer per anar més enllà?


Material per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació
Podeu utilitzar la pauta que s’adjunta per a l’elaboració de l’informe final, que ha de recollir aspectes que es concretin en la pràctica de l’escola que siguin realistes.