Activitat 1: Valoració conjuntaAquesta activitat té com a objectius:

 • Recuperar les preguntes inicials de l’autodiagnosi i veure en quina mesura s’ha avançat individualment i col·lectivament.
 • Posar en comú les valoracions de l’experimentació per determinar els punts forts i els aspectes a millorar com a centre.
 • Revisar la llista de descriptors que caracteritzen una activitat “estrella” de parlar per escriure. Descripció
Amb aquesta activitat podreu començar a elaborar el document "Informe d'avaluació i aspectes a consolidar". També acabareu d’enllestir la llista de descriptors que com a centre heu construït i que descriuen una activitat estrella d’escriptura que inclogui propostes de parlar per escriure.Orientacions de treball(petit grup) 1. Per compartir les valoracions individuals de l'experimentació a l'aula recollides en els relats que heu escrit, us proposem els punts següents:

 • Quins són els punts forts i en què cal millorar?
 • Què consolidem?
 • Què hauríem d’incloure en la programació curricular?
 • Com ho posarem en pràctica en el cicle, centre…?
 • En quins aspectes revertiran aquestes pràctiques en la millora del centre?
 • Què pot fer cadascú des del seu espai d’influència envers l’objectiu de millora (des de la tutoria, coordinació de cicle, aula…?
 • Què pot fer la direcció del centre per facilitar aquesta millora?(petit grup) 2. Torneu als descriptors que vàreu escriure a la fase 1. Reviseu-los tenint en compte el que heu treballat i experimentat a la fase 3. Incorporeu-hi les modificacions que creieu oportunes.

3. Poseu en comú els descriptors i aproveu la llista elaborada.


ORIENTACIONS

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació
En aquest punt cal fer la valoració conjunta del treball fet en aquest itinerari. Cal partir de les preguntes d’autodiagnosi de la fase i les valoracions fetes de l’experimentació.

Les preguntes següents poden guiar el debat:

 • Quins són els punts forts i en què cal millorar?
 • Què consolidem?
 • Què hauríem d’incloure en la programació curricular?
 • Com ho posarem en pràctica en el cicle, centre?
 • En quins aspectes revertiran aquestes pràctiques en la millora del centre?
 • Què pot fer cadascú des del seu espai d’influència envers l’objectiu de millora (des de la tutoria, coordinació de cicle, aula…)?
 • Què pot fer la direcció del centre per facilitar aquesta millora?

Un dels objectius d’aquesta activitat es revisar i finalitzar la llista de descriptors que s’havien començat a elaborar a la fase 1 i que ara, amb el treball de les altres fases, es podrà completar.

És molt important aquest document de centre ja que servirà per caracteritzar les activitats “estrella” de composició escrita que incloguin la conversa en les diferents fases del procés.

Aquest document s’haurà elaborat conjuntament i s’ha d’entendre com un instrument compartit de treball.

Les valoracions serviran per elaborar part del document que es planteja a la activitat següent i que serà la base de l’informe d’avaluació de l’itinerari formatiu.