Fase 3. Bloc 3: Experimentació
Objectius

  • Revisar i millorar les propostes a experimentar a partir del treball en col·laboració.
  • Aplicar a l’aula la proposta didàctica.
  • Reflexionar sobre l’experimentació.


Activitats

  • Activitat 1: Revisió conjunta de les propostes i elaboració del pla d’acció de centre
  • Activitat 2: Relat sobre l’experimentació
ORIENTACIONS

Bloc 3: Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc per a la coordinació

Aquest és el bloc dedicat a l’experimentació a l’aula de la proposta didàctica en relació amb el tema de l’itinerari “Parlar per escriure”.

Previ a l’experimentació a l’aula es tracta de fer una posada en comú de les diferents propostes que s’han planificat amb un doble objectiu: d’una banda, ha de servir per polir alguns aspectes que poden sortir en la conversa en gran grup; d’una altra, per construir el pla d’acció que servirà per valorar posteriorment aquells aspectes que es volen consolidar.

Cal tenir cura de la distribució en el temps de les experimentacions per tal de planificar les sessions de treball i formació de la darrera fase d’aquest itinerari.

En aquest bloc es recollirà un relat individual o per parelles que servirà per fer la valoració de l’experimentació. Es demana que aquest relat escrit segueixi les pautes que s’han tingut en compte en la programació de l’experimentació. És una altra activitat que ens posa en la pell de l’aprenent.