Fase 3. Bloc 2: Suport al disseny de l'experimentació
Objectius

 • Aprofundir a partir de recursos i materials i la veu dels experts en els temes següents: De què parlarem?, Amb qui parlarem?, Per a què parlarem?, Quan i on parlarem, Com ho farem?
 • Elaborar el document del disseny de la pràctica a experimentar a l’aula.


Suport al dissenyEn aquest bloc s’ofereixen diferents recursos al voltant de les cinc preguntes que guien aquest itinerari:

 • De què parlarem?
 • Per a què parlarem?
 • Amb qui parlarem?
 • Quan i on parlarem?
 • Com ho farem?

Les preguntes i els recursos associats es presenten en forma d’esquema sense cap jerarquia preestablerta, es pot començar per qualsevol d’ells sense que això indiqui un grau d’importància especial.

Aquests recursos han d’ajudar al disseny de l’activitat de “parlar per escriure” que s’experimentarà a classe.


Activitats

 • Activitat 1: De què parlarem?
 • Activitat 2: Per a què parlarem?
 • Activitat 3: Amb qui parlarem?
 • Activitat 4: Quan i on parlarem?
 • Activitat 5: Com ho farem?
 • Activitat 6: Disseny de l'experimentació


ORIENTACIONS

Bloc 2: Orientacions per a la coordinació
Orientacions generals del bloc per a la coordinació

Aquest bloc s’organitza en sis activitats. Les cinc primeres ofereixen recursos i la sisena presenta una pauta per al disseny de l’experimentació.

Els recursos s’han organitzat al voltant de les cinc preguntes que guien aquest itinerari:

De què parlarem?
Amb qui parlarem?
Per a què parlarem?
Quan i on parlarem?
Com ho farem?

Intencionadament s’han organitzat en un esquema que no marca cap jerarquia relativa a la importància de les preguntes. Totes són rellevants. Són els participants els qui han de decidir l’ordre i seleccionar aquells recursos que creguin que els poden ajudar per al disseny de l’experimentació.

Potser és convenient llegir la pauta que s’ofereix a l’activitat sis per decidir i planificar el treball sobre els recursos.

Les activitats són per fer individualment. Així cada participant pot escollir allò que cregui més adient a les seves necessitats formatives. En aquells casos que es vulgui treballar per parelles d’un mateix nivell, es poden distribuir la lectura i el treball sobre els recursos.