Activitat 5: Com ho farem?Aquesta activitat té com a objectius:

  • Aprofundir en com s’estructura una seqüència didàctica.
  • Estudiar i valorar diferents eines de suport.
 Descripció
Aquesta activitat us permetrà aprofundir en com podeu programar unes activitats de parlar per escriure en forma de seqüència didàctica. També podreu seleccionar algunes eines de suport per dur a terme l’experimentació a l’aula i finalment podreu analitzar una proposta d’escriptura col·lectiva amb suport d’eines TIC.Orientacions de treball1. Seleccioneu els materials que us interessin en funció del disseny de la vostra experimentació:


a) Parlar per escriure

Talk for writing és un document elaborat pel govern anglès que dóna suport al projecte amb el mateix nom, per a les escoles d’infantil i primària. S’ha fet una adaptació al català que inclou idees per portar a la pràctica activitats orals per elaborar un text escrit i com fer el disseny d’una seqüència didàctica.


b) La seqüència didàctica

FONS, Montserrat. La seqüència didàctica. Llegir i escriure per viure. Barcelona: La Galera 1999. p 33-36.


c) Eines de suport

Us proposem un ventall d’organitzadors gràfics que poden donar suport a les activitats de parlar per escriure. També us proposem revisar alguns aspectes sobre la utilització de la pissarra digital i les seves possibilitats.

Organitzadors gràfics [Consulta: 18 setembre 2012]


d) Experiència: elaboració d’un conte col·laboratiu utilitzant les TIC

Us proposem llegir l’experiència de les ZER que formen el SATIR Terres de l'Ebre de les Comarques del Sud de Catalunya en l’elaboració d’un conte col·laboratiu utilitzant les TIC.

Experiència: un conte col·laboratiu [Consulta: 18 setembre 2012]
Materials