Activitat 4: Quan i on parlarem?Aquesta activitat té com a objectius:

  • Reflexionar sobre la importància de l’organització de l’espai amb relació al tipus d’agrupament i les tasques dissenyades.
  • Identificar els tres moments en el procés de composició per tal de planificar les activitats de parlar per escriure circumscrites en aquests moments.
 Descripció

Us proposem la lectura d’un article i el visionat d’un vídeo amb relació a quan i on escrivim.Orientacions de treball


1. Seleccioneu en els materials següents aquells recursos que us interessin, en funció del disseny de la vostra experimentació.


a) FONS, Montserrat. Concepte de lectura i escriptura i L'espai. Llegir i escriure per viure. Barcelona: La Galera, 1999.

A les pàgines 17, 18 i 19, hi trobareu una reflexió sobre el procés de la composició escrita. La composició del text es desenvolupa a través de diferents subprocessos que cal conèixer: la planificació, la textualització i la revisió. Cadascun d’ells ofereix possibilitats per planificar activitats de conversa.

L’apartat dedicat a l’espai (pàgines de la 57 a la 61) explora la importància de l’organització de l’espai o espais d’aprenentatge. L’organització de l’espai no és mai indiferent i pot afavorir o dificultar el clima necessari per aprendre. Aquests espais estan determinats tant pel tipus d’agrupament com per la tasca a realitzar.

b) Developing a story together [Consulta: 18 setembre 2012]

Us proposem que mireu el vídeo observant els aspectes següents:

  • En quins espais treballen els alumnes? Per què creieu que s’han escollit aquests espais?
  • Com s'agrupa l'alumnat? Amb quina finalitat?Materials