Activitat 2: Amb qui parlarem?Aquesta activitat té com a objectius:

  • Reflexionar sobre el paper del professorat com a mediador a partir del seu discurs i del seu modelatge
  • Entendre l’aprenentatge a partir de la interacció entre iguals.
 Descripció

Aquesta activitat s’ha subdividit en dues parts, la que té relació amb el discurs del docent i la que té relació amb les interaccions entre l’alumnat.Orientacions de treball1. Pel que fa al discurs del docent, us proposem dos articles. Els podeu llegir tots dos, o només un, en funció del disseny de la vostra experimentació.

a) FONS, Montserrat. “El paper del mestre o la mestra”. Llegir i escriure per viure. Barcelona: La Galera 1999.

L’autora ens dóna idees sobre el discurs del docent. Aborda qüestions en relació amb l’escriptura com: saber esperar, investigar els perquès, interpretar les respostes, intervenir per facilitar aprenentatges, formular reptes assequibles, orientar la recerca de solucions, entre d’altres.
b) ESTEVE, Olga. El discurso indagador: ¿Cómo co-construir conocimiento?

Olga Esteve dedica un apartat en el seu article a com fer preguntes que ajudin a avançar en el procés cognitiu conscient. És cabdal que el docent conegui com fer aquest tipus de preguntes per interpel·lar els seus alumnes i ajudar-los a avançar també en les situacions de parlar per escriure.2. Seleccioneu els recursos que us proposem a continuació, en funció del disseny de la vostra experimentació, pel que fa a la interacció entre iguals:

a) Regles bàsiques de la bona conversa. Activitat del semàfor.

A l'espai web Thinking together s'hi recull la feina feta pel professor Neil Mercer de la Universitat de Cambridge, expert reconegut internacionalment i director del projecte “Thinking Together”, que té diverses publicacions sobre l’ensenyament de la conversa dialògica.


Un recurs dins d'aquest web és l'activitat Traffic lights, l'objectiu de la qual és que l’alumnat reflexioni i decideixi sobre les regles bàsiques d’una bona conversa. La traducció al català d'aquesta activitat és a El semàfor.

b) El treball cooperatiu.

El treball cooperatiu és una bona opció de treball quan es planteja un treball d’escriptura col·lectiva. L’objectiu d’aquest tipus de treball és maximitzar l’aprenentatge de tots els membres, això els motiva a esforçar-se i a obtenir resultats que superen la capacitat individual de cada un d’ells. Cada membre assumeix la seva responsabilitat i fa responsables els altres de realitzar un bon treball i d’assolir els objectius comuns. Els membres treballen junts amb la finalitat de produir resultats conjunts (ajudar, compartir, explicar, animar-se perquè tenen un compromís i un interès comú). Se’ls ensenyen habilitats de relació interpersonal i s’espera que les utilitzin per coordinar el treball i assolir els objectius. Els grups analitzen amb quina eficàcia han assolit els objectius i en quina mesura han treballat junts.

Us suggerim les diapositives 2 i 3; de la 13 a la 15 i de la 27 a la 39 de la presentació en ppt d'Oriol Llobera: L'aprenentatge cooperatiu a l'aula [Consulta: 18 setembre 2012]

c) Els sis barrets per parlar o com estimular la creativitat en las activitats orals.

El mètode és simple. Hi ha sis barrets imaginaris, cadascun d’un color diferent, que simbolitzen maneres de pensar diferents. En qualsevol moment un pensador pot escollir posar-se un dels barrets o se li pot demanar que se’l tregui. Totes les persones de la reunió poden usar un barret d’un color concret durant una estona. Els barrets involucren els participants en un mena de joc de rol mental.

Sis barrets per pensar [Consulta: 18 setembre 2012]

d) La conversa exploratòria.

Aquest tipus de conversa ens ajuda a construir significats plegats. A la presentació en ppt Conversa exploratòria hi trobareu més informació.

Conversa exploratòria
Materials