Activitat 1: De què parlarem?Aquesta activitat té com a objectius:

  • Familiaritzar-se amb la classificació dels textos segons els usos.
  • Aprofundir sobre els gèneres discursius.
 Descripció

Els tres articles que es proposen ajuden a entendre la importància dels usos comunicatius dels textos i la relació amb els gèneres discursius. La lectura també aporta idees de quines implicacions metodològiques comporten.Orientacions de treball1. Seleccioneu i llegiu els articles següents que us interessin en funció del disseny de la vostra experimentació.

a) CAMPS, Anna [et al.] “La composición escrita como objecto de reflexión”. A: COTS, Josep M.; Nussbaum, Luci. Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en la enseñanza de lenguas. Lleida: Editorial Milenio, 2002.

Us proposem la lectura de l’apartat 10.2 El aprendizaje de la competencia escritora. Els autors hi exposen la importància de l’ensenyament del pas del llenguatge oral al llenguatge escrit i també dels usos comunicatius i gèneres textuals.

b) FONS, Montserrat. “Usos de la llengua escrita”. Llegir i escriure per viure. Barcelona: La Galera, 1999, p. 25-28.

En aquest capítol l’autora classifica els textos escrits. Per sistematitzar els usos de la llengua escrita, Montserrat Fons es basa fonamentalment en els estudis de Tolchinsky que afirma que el resultat de l’alfabetització va més enllà del domini de l’alfabet. Aquesta alfabetizació ha d'incloure aspectes com:

  • Resoldre qüestions de la vida quotidiana, o ús pràctic
  • Accedir a la informació i a formes superiors de pensament, o ús científic
  • Apreciar el valor estètic, o ús literari.

Entendre aquests usos fa possible ensenyar i aprendre a escriure amb sentit.

c) Si voleu aprofundir una mica més en els gèneres discursius, us proposem la lectura de l’article:

CAMPS, Anna. “Motivos para escribir”. La composición escrita (de 3 a 16 años). Barcelona: Graó, 2004, p.27-38.

L’autora dedica un apartat de l’article als tipus de text i gèneres discursius que us recomanem.
Materials