Fase 3. Bloc 1: Com ho podem fer?
Objectius

  • Conèixer propostes didàctiques concretes que desenvolupen activitats per parlar per escriure.
  • Analitzar aquestes propostes i identificar quins aspectes es volen desenvolupar en el disseny de l’experimentació a l’aula.
  • Planificar les propostes per experimentar.


En aquest bloc veurem com es poden dur a la pràctica les cinc perspectives per parlar per escriure. Les propostes que es presenten són un exemple de pràctiques reals que es duen a terme en centres educatius. No es volen presentar en cap cas com l’única manera de portar a la pràctica la teoria, són opcions de treball que han pres centres educatius atenent a les seves característiques i context i també aplicant la seva manera d’entendre el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Les pautes d’anàlisi han de propiciar la visió constructiva de les propostes. D’una banda, es tracta d’identificar quins són els aspectes que es poden transferir a les pràctiques que s’han de dissenyar en el bloc 2. De l’altra, d'estudiar les possibilitats de millora.

Per acabar el bloc, es planificaran les propostes per experimentar i s’elaborarà el document que anirà a la carpeta de formació.Activitats

  • Activitat 1: Com ho podem fer? Idees a partir de dues propostes didàctiques
  • Activitat 2: Developing a story together. Una activitat de parlar per escriure
  • Activitat 3: Planificació de les propostes per experimentarORIENTACIONS

Bloc 1: Orientacions per a la coordinacióOrientacions generals del bloc


En aquest bloc es donaran pistes de com la teoria es pot transferir a la pràctica.
S’inclouen dues activitats: la lectura de dos articles que presenten pràctiques reals de centres i un vídeo on es mostra com es pot construir una narració col·lectiva.
El vídeo és en anglès i va acompanyat d’una guia en català per al seu visionat. Els mestres especialistes d'anglès poden ajudar en la comprensió del vídeo si algú ho necessita.
Aquests inputs poden ajudar els participants a dissenyar la pràctica que hauran d’experimentar a l’aula.
Per acabar el bloc, es planificaran les propostes per experimentar i s’elaborarà el document que anirà a la carpeta de formació.