Fase 2: Fase de planificació. Per què és important parlar per escriure? 5 perspectives per parlar per escriure.
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

 • Experimentar què sentim en una activitat d’escriptura. Posar-se en la pell de l’aprenent.
 • Reflexionar sobre els reptes que cal afrontar en una activitat d’escriptura.
 • Contrastar el que fem amb el que diu la teoria.



Activitats

 • Activitat 1: En la pell de l'aprenent. Què faig quan escric?
 • Activitat 2: El marc teòric: Parlar per escriure. Presentació a partir d’un article d’Oriol Guasch






ORIENTACIONS

Fase 2: Orientacions per a la coordinació




Fase de planificació. Per què és important parlar per escriure? 5 perspectives per parlar per escriure.
Durada orientativa de la fase: 4 hores.


La fase de planificació té tres objectius:

 • Experimentar què sentim en una activitat d’escriptura. Posar-se en la pell de l’aprenent.
 • Reflexionar sobre els reptes que cal afrontar en una activitat d’escriptura.
 • Contrastar el que fem amb el que diu la teoria.

És important fer èmfasi en els tres verbs que descriuen tres accions:

 • Experimentar: en aquest cas implica posar-se en el lloc de l’aprenent en una tasca d’escriptura. Per això es planificarà l’activitat en dos grups amb instruccions diferents per poder contrastar dues maneres de fer, dues maneres de posar-nos al davant d’una tasca d’escriptura.
 • Reflexionar: sobre l’activitat que s’ha dut a terme. Tindrem elements per al debat ja que s’ha experimentat l’activitat d’escriptura des de dues aproximacions.
 • Contrastar: a partir d’un article escrit pel professor Oriol Guasch, que ens ajudarà a tenir arguments, des de la teoria, per valorar la importància de les activitats orals en diferents moments d’una activitat d’escriptura.