Activitat 2: El marc teòric: Parlar per escriure. Presentació a partir d’un article d’Oriol Guasch


Aquesta activitat té com a objectius:

 • Situar els aspectes més rellevants del tema, segons la teoria.
 • Contrastar el que fem i el que volem fer amb el que diu la teoria.
 • Abordar el tema “parlar per escriure” des de cinc perspectives:
  1. parlar abans d’aprendre el codi escrit
  2. parlar per planificar
  3. parlar per textualitzar
  4. parlar per revisar
  5. parlar per avaluar


 Descripció
Us proposem, a partir d'una presentació en ppt, la reflexió sobre les idees que s'exposen en l’article: GUASCH, Oriol. "Hablar para escribir". Aula de Innovación educativa, núm. 111 (2002).Orientacions de treball


Gran grup 1. En primer lloc, feu una lectura col·lectiva de la presentació en ppt i aneu anotant aquells aspectes que us generin dubtes o comentaris:


Parlar per escriure, presentació en ppt a partir de l'article de l'Oriol Guasch.

Trobareu l'article complet als materials d'aquesta activitat.(petit grup) 2. En petits grups (per cicles, per exemple) resoleu els dubtes que pugueu i anoteu aquelles idees que semblin rellevants com a grup. Recolliu i sintetitzeu les idees del grup, que responguin les qüestions següents:

 • Quins tres aspectes destaquem?
 • Quines coincidències hi ha amb la descripció de les “pràctiques estrella”, recollides en la fase anterior?
 • Què ens pot ser útil per a la nostra pràctica a l’aula?(grupal)3. Per acabar l’activitat, en un debat en gran grup, exposeu les conclusions dels petits grups i reformulareu, si cal, els descriptors obtinguts en la fase 1 i recollits en el document “Punt de partida”.


Materials

ORIENTACIONS

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació
El marc teòric: Parlar per escriure. Presentació a partir d’un article d’Oriol Guasch

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el marc teòric del tema, contrastar-lo amb el que es fa a l’aula, i aplicar-lo després a l'experimentació que es farà durant aquest itinerari.

En l’article “Hablar para escribir” d’Oriol Guasch s’introdueix el tema de parlar per escriure i se’n dóna el marc teòric. Per facilitar la lectura de l'article, us oferim, a més, una presentació en ppt, que en resumeix els aspectes més rellevants, sobre els quals s’anirà reflexionant i debatent al llarg de l’itinerari.

1. Lectura col·lectiva de la presentació "Parlar per escriure"

En primer lloc, us proposem fer una lectura col·lectiva de la presentació en ppt que resumeix l’article. Una manera de fer-ho és que algú s’hagi llegit la presentació abans de la sessió de formació i que la presenti als altres participants, de manera col·lectiva. Aquesta persona pot ser un membre de l’equip coordinador o bé una altra persona a qui s’encarregui aquesta tasca.

Mentre es fa la presentació, els participants van anotant aspectes que els generen dubtes o comentaris.

2. Síntesi de les idees i contrast amb la pràctica

Distribuïu els participants en petits grups (per cicles, per exemple). Cada grup recollirà, després d’un petit debat, les idees que els semblin més rellevants del que s’ha llegit en la presentació. També es farà el contrast amb el que cadascú fa en la seva pràctica diària. També es pot repartir una còpia del document “Punt de partida” (on s’han definit les característiques de les activitats “estrella”) perquè es pugui fer el contrast en el petit grup.

Per facilitar el debat posterior en el gran grup proposem que tots els grups segueixin un mateix guió. Us proposem que es recullin les idees del grup seguint les qüestions següents:

 • Quins tres aspectes destaqueu?
 • Quines coincidències hi ha amb la descripció de les “pràctiques estrella”, recollides en la fase anterior?
 • Què us pot ser útil per a la vostra pràctica a l’aula?

3. Debat en gran grup

Per acabar l’activitat, en un debat en gran grup, exposeu les conclusions dels petits grups i reformuleu, si cal, els descriptors obtinguts en la fase 1 i recollits en el document “Punt de partida”.