Activitat 1: En la pell de l’aprenent. Què faig quan escric?Aquesta activitat té com a objectius:

 • Experimentar i valorar què fem quan escrivim.
 • Contrastar dues maneres de portar a terme la tasca: en grup i en solitari. Descripció
En aquesta activitat experimentarem què sentim quan escrivim. Ens posarem en la pell de l’aprenent per veure quines dificultats tenim quan ens posem a escriure un text: quines necessitats tenim, quines estratègies posem en pràctica. Això, si ho fem en solitari.

Si fem la tasca col·lectivament, ¿com ens pot influir el fet de parlar-ne amb els company per planificar el que hem d’escriure i per revisar-ho en acabar el procés?

En aquesta activitat s’experimentarà i es valorarà com influeix parlar per escriure i quines diferències hi ha entre escriure sol o en grup.

Orientacions de treball


Gran grup 1. Escriviu un text que reculli les idees de la fase 1 d’aquest itinerari i que respongui la pregunta:

 • Quines expectatives tinc/tenim respecte a aquest itinerari?(grup petit) 2. Els participants es divideixen en dos grups (A i B) que treballen separadament durant la primera part de l’activitat.

 • Els integrants del grup A faran la tasca de manera individual, i el grup B la farà en grups de tres persones.(petit grup) 3. Instruccions generals per a la tasca:

 • Tema del text: Quines expectatives tinc/tenim respecte a aquest itinerari?
 • Extensió: de 100 a 150 paraules
 • Propòsit: Jo/nosaltres i el tema de l’itinerari
 • Destinatari: companys i companyes del centre(grupal)4. Un cop acabada la tasca d’escriptura, es compartiran les valoracions per parelles: una del grup A i una altra del grup B.

 • Com ens hem sentit davant la tasca?
 • Quins avantatges i quines dificultats se’ns han presentat a l’hora d’escriure? Com les hem solucionat?
 • En quins moments hem parlat per escriure? (Pregunta només per als que han fet la tasca en grup). De què ens ha servit?
 • Com influeix el fet de parlar per escriure?(grupal)5. Per acabar l’activitat es farà una posada en comú en gran grup i es recolliran les valoracions en un mapa mental.


ORIENTACIONS

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació
En la pell de l’aprenent. Què faig quan escric?

L’objectiu principal d’aquesta activitat és posar-se en la pell de l’aprenent. Es tracta d’experimentar què fa i què sent una persona que escriu, en una tasca d’escriptura concreta, que pot ser una pràctica acadèmica.

Per a l’activitat, el gran grup es dividirà en dos grups A i B. Tots dos reben les instruccions següents:

La tasca cal fer-la en uns 40 minuts aproximadament.

GRUP A

 • Escriuen en solitari.

GRUP B

 • Es divideixen en grups de 3 persones.
 • Es comentarà que l’activitat tindrà tres moments:
 1. Planificació del text (10’)
 2. Textualització (20’)
 3. Revisió (10’)
 • Cada persona del grup liderarà una de les fases de la producció de l’escrit i tindrà cura del temps assignat per dur a terme la tasca.

Un cop acabada la tasca, es faran parelles (A i B) per tal de compartir l’experiència. Es poden utilitzar les preguntes següents per dinamitzar l’intercanvi:

 • Com ens hem sentit davant la tasca?
 • Quins avantatges i quines dificultats se’ns han presentat a l’hora d’escriure? Com les hem solucionat?
 • En quins moments hem parlat per escriure? (Pregunta només per als que han fet la tasca en grup). De què ens ha servit?
 • Com influeix el fet de parlar per escriure?

Per a la posada en comú final, en el grup gran, es poden utilitzar tècniques de recollida de la informació, proposades en l’enllaç següent:

Organitzadors gràfics: Mapes de pensament de Ferran Medina [Consulta: 19 octubre 2012]