Fase 1: Fase inicial. Què vol dir parlar per escriure?
Durada orientativa de la fase: 4 horesObjectius

 • Compartir el concepte “parlar per escriure”.
 • Contrastar el que cadascú creu amb veus d’experts i documents oficials.
 • Arribar a un consens de centre sobre la importància d’incloure activitats orals en les tasques d’escriptura.
 • Identificar una activitat d’escriptura “estrella” que incorpori un treball oral.
 • Identificar les característiques que fan de l’activitat una activitat “estrella”.
 • Elaborar un document amb els descriptors que identifiquen una pràctica de parlar per escriure.Activitats

 • Activitat 1: Què vol dir parlar per escriure?
 • Activitat 2: Com es pot descriure una activitat “estrella”?
 • Activitat 3: Elaboració del document "Punt de partida"

ORIENTACIONS

Fase 1: Orientacions per a la coordinació
Es parteix del principi que l’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió escrita, comença a l’educació infantil, abans que els nens i les nenes dominin el codi escrit, i continua al llarg de tota la vida. Es focalitza particularment en la importància de parlar per escriure. S’entén la parla a partir de les cinc perspectives següents: parlar abans de saber escriure, parlar per planificar i estructurar el text, parlar per textualitzar, parlar per revisar l’escrit i parlar per avaluar-lo.

L'itinerari “Parlar per escriure” contempla el treball de propostes d’escriptura en totes les llengües que s’ensenyen i s’aprenen a l’escola. Així doncs, els participants podran escollir l’activitat estrella que presentaran en una de les llengües del centre (català, castellà o primera llengua estrangera).

Al final d’aquesta fase s’ha d’elaborar el document “Punt de partida” El document tindrà dues parts:

 • Què entenem per “parlar per escriure”?
 • Llista de descriptors d’una activitat “estrella” per cicles.

Aquesta llista s’anirà treballant al llarg de l’itinerari. Cal entendre que aquesta primera llista és un material de treball que s’anirà revisant i completant al llarg de l’itinerari i l’objectiu és que la llista de descriptors esdevingui una eina útil de planificació d’activitats de "parlar per escriure" que ajuda a donar coherència a les propostes al llarg de l’escolarització.