Activitat 3: Elaboració del document "Punt de partida"
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Recollir les creences del professorat del centre sobre la importància de "parlar per escriure".
  • Identificar descriptors "d'activitats estrella".


 Anota Us proposem elaborar el document “Punt de partida”, que ha d’incloure els resultats del treball fet a les activitats 1 i 2 d’aquesta fase. El document tindrà dues parts: Què entenem per “parlar per escriure”? i la llista de descriptors d’una activitat “estrella” per cicles.
Material per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació
Elaboració del document "Punt de partida"

Al final d’aquesta fase s’ha d’elaborar el document “Punt de partida”. El document tindrà dues parts:

  • Què entenem per “parlar per escriure”?
  • Llista de descriptors d’una activitat “estrella” per cicles.

Aquesta llista s’anirà enriquint al llarg de l’itinerari.