Activitat 2: Com es pot descriure una activitat “estrella”?
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Identificar una activitat d’escriptura “estrella” que incorpori un treball oral.
  • Identificar les característiques que fan de l’activitat una activitat “estrella”.
  • Elaborar un document amb els descriptors.


Anota
L’activitat proposa la identificació d’unes activitats “estrella” per cicles i l’elaboració d’una llista amb descriptors que caracteritzin aquestes activitats. Entenem per “activitat estrella” aquella activitat que pensem que ha funcionat bé, que podem presentar com una bona activitat. Les activitats han de ser activitats d’escriptura que incorporin alguna activitat oral. Poden ser de català, castellà o llengua estrangera.Orientacions de treball


1. Identifiqueu alguna activitat de les que feu a l’aula que considereu que és una activitat “estrella”. Entenent com a “activitat estrella” aquella activitat que pensem que ens ha funcionat molt bé a classe. Aquesta activitat ha de ser d’expressió escita i ha d'incorporar un treball oral. Presenteu-les en el grup identificant aquells aspectes que tenen en comú.

2. Feu una llista amb els aspectes que tenen en comú les activitats que heu presentat i que ens poden servir per caracteritzar les activitats “estrella”. En la posada en comú, discutiu i afineu aquests aspectes. Aquesta llista definirà què enteneu per una activitat “estrella”, seran els vostres descriptors. Aquests descriptors us serviran tant per identificar les activitats “estrella” com per crear-les.

3. Poseu en comú la llista que cada cicle ha confegit i reflexioneu sobre si hi ha coherència entre el que caracteritza una activitat “estrella” des de l’educació infantil fins al final de l’educació primària. Aquestes preguntes us poden ajudar:

  • Hi ha progressió entre els cicles?
  • Hi ha tipus d’activitats que es fan en un cicle i que es poden passar amb adaptacions a altres cicles?
  • S’identifiquen alguns buits?

Anireu revisant i polint la llista al llarg de l’itinerari.

 Descripció

ORIENTACIONS

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació

Com es pot descriure una activitat “estrella”?

L’activitat proposa la identificació d’unes activitats “estrella” per cicles i l’elaboració d’una llista amb descriptors que caracteritzin aquestes activitats. Les activitats han de ser activitats d’escriptura que incorporin alguna activitat oral. Poden ser de català, castellà o anglès.

És important fer la selecció de les activitats i el redactat dels descriptors que les caracteritzen en grups per cicles. Cal arribar a acords de cicle que després es posaran en comú en gran grup. Aquests descriptors definiran el tipus d’activitats des de l’educació infantil fins al final de l’educació primària.